Молитва над матір’ю у 40-й день

Молитва над матір’ю у 40-й день

У сороковий день знову приносять дитя до храму, щоб воцерквити його, що значить почати вводити його до Церкви. Приносить дитя мати, вже очищена й обмита; присутній є і той, хто має прийняти його по охрещенні Цей чин не належить звершувати перед сорока днями після народження дитини.

Ієрей починає:

Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Лик: Царю небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. (3)

Слава, і нині:

Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, посіти і зціли немочі наші, імени Твого ради.

Господи, помилуй. (3)

Слава, і нині:

Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днесь; і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим; і не введи нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого.

Ієрей: Бо Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Лик: Амінь.

Також тропар дня або святого, що припадає.

Слава, і нині:

Молитвами, Господи, всіх святих і Богородиці, Твій мир дай нам і помилуй нас, бо Ти єдиний щедрий.

Коли мати разом з дитям схилила голову, ієрей робить над ним знак хреста і, доторкаючи його голови, мовить молитву:

Господу помолімся.

Лик: Господи, помилуй

Ієрей: Господи Боже вседержителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа, що словом Твоїм сотворив усяку істоту, словесну і безсловесну, і все з небуття до буття привів, молимось Тобі і Тебе просимо: Ти волею Твоєю спас рабу Твою, ім’ярек; очисти від усякого гріха і від усякої скверни ту, що приходить до святої Твоєї Церкви, нехай вона неосудно сподобиться причаститися святих Твоїх тайн.


Нехай буде відомо, що коли дитини нема в живих, молитва читається досі.


Опісля ієрей виголошує:

Бо Ти благий і чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.

Лик: Амінь.

Коли дитина жива, молитву читається до кінця:


І дитя, від неї народжене, благослови, вирости, освяти, врозуми, зроби доброчесним і розумним, бо Ти його привів і показав йому світло видиме, щоб і духовного сподобилося світла в час, який Ти йому визначив, і щоб приєдналося до святого Твого стада, через єдинородного Сина Твого, що з Ним Ти благословен єси, з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Мир всім.

Лик: І духові твоєму.

Голови ваші Господеві приклоніть.

Лик: Тобі, Господи.

Молитва над матір’ю дитини

Господи Боже наш, що прийшов на спасення роду людського, прийди й над рабу Твою, ім’ярек, і сподоби її через чесне Твоє пресвітерство увійти до храму слави Твоєї, вчини її достойною і причастя чесного тіла і крови Твоєї, обмий її нечистоту тілесну і сквернь душевну після скінчення сорока днів, щоб вона, сподобившися ввійти в храм Твій святий, прославляла з нами пресвяте ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Лик: Амінь.

Друга молитва, яку ієрей відмовляє над дитям, знаменуючи його:Господу помолімся.

Лик: Господи, помилуй


Ієрей: Господи Боже наш, Тебе у сороковий день як немовля принесла до законного храму Марія, що не знала подружжя, свята Мати Твоя, і в обняттях носив Тебе праведний Симеон. Сам, Владико всесильний, благослови і цьому принесеному немовляті явитися перед Тобою, Творцем усього, і зрости його на всяке добре і Тобі благовгодне діло, відганяючи від нього знам’ям зображеного хреста Твого усяку супротивну силу. Бо Ти охороняєш дітей, Господи. Щоб, сподобившися святого хрещення, одержало воно долю вибранців царства Твого, бережене з нами благодаттю святої, єдиносущної і нероздільної Тройці.

Бо Тобі належить усяка слава, благодарення і поклонення, з безначальним Твоїм Отцем, і пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.

Лик: Амінь.

Мир всім.

Лик: І духові твоєму.

Голови ваші Господеві приклоніть.

Лик: Тобі, Господи.

Боже Отче вседержителю, Ти предвістив нам найголоснішим пророком Ісаєю воплочення від Діви єдинородного Сина Твого і Бога нашого, який в останні дні благоволінням Твоїм і співдіянням Святого Духа ради спасення нас, людей, зволив незміренним милосердям бути її дитям і за звичаєм в Твоїм святім законі, після закінчення днів очищення, як істинний законодавець принести себе в святилище і зволив праведному Симеонові носити себе в обняттях. Його таїнства прообраз, виявлений кліщами з вугіллям, ми пізнали у названому пророці, що його і ми, вірні, благодаттю наслідуємо. І нині сам Ти, Господи, що охороняєш дітей, благослови дитя це разом із родителями і хресними батьками його (якщо ще не охрещене, говори це: і сподоби його у відповідний час відродитися і водою і Духом;) причисли його до святого Твого стада овець словесних, що називаються іменем Христа Твого, бо Ти в вишніх живеш і на все смиренне споглядаєш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.

Лик: Амінь.

Якщо немовля охрещене, ієрей чинить воцерковлення, якщо ні, чинить це після хрещення, а тут творить відпуст.

Тоді ієрей, узявши дитя на руки, творить ним образ хреста перед дверима храму, мовлячи:

Воцерковляється раб Божий (або раба Божа), ім’ярек, в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Опісля вносить його у храм, мовлячи:

Увійде в дім Твій, поклониться до храму святого Твого.

І входить на середину храму, мовлячи:

Воцерковляється раб Божий ім’ярек (або раба Божа)...

Також говорить:

Посеред церкви прославить Тебе.

Тоді вносить перед двері вівтаря, мовлячи:

Воцерковляється раб Божий ім’ярек (або раба Божа)...

Ієрей вносить дитя у святилище, якщо це хлопець, а якщо дівчина, то до царських дверей, промовляючи:

Нині відпускаєш раба Твого, Владико, по глаголу Твоєму з миром, бо бачили очі мої спасення Твоє, яке Ти уготовив перед лицем усіх людей: світло на одкровення поганам, і славу людей Твоїх Ізраїля.

Після цього кладе його при дверях вівтаря, а тоді хресний батько, поклонившися тричі, бере його і виходить. А ієрей творить відпуст:

На руках праведного Симеона возлягти зволив, спасення нашого ради, Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері і всіх святих, помилує і спасе нас як благий і чоловіколюбець.

Лик: Амінь.

Джерело: Требник Львів 2001