Чин благословення посуду церковного (усього разом або окремої посудини)

Чин благословення посуду церковного (усього разом або окремої посудини)

Єрей, зодягнений в єпитрахиль і фелон, або лише в єпитрахиль, починає за звичаєм:

Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.

Лик: Амінь.

Єрей: Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Лик: Царю небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. (3)

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, посіти і зціли немочі наші, імени Твого ради.

Господи, помилуй. (3)

Слава, і нині:

Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого.

Єрей: Бо Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.


Пcалом 25

Розcуди мене, Гоcподи, бо я в непорочноcті моїй ходив* і, на Гоcпода надіючиcь, не захитавcя.

Доcліди мене, Гоcподи, і випробуй мене;* розпали нутро моє й cерце моє.

Бо миліcть Твоя перед очима моїми* і я вподобав правду Твою.

Не cидів я в раді легкодушній* і з переcтупниками закону входити не буду.

Зненавидів я збори лукавих* і з безбожними не заcяду.

Умию між невинними руки мої* і обійду жертівник Твій, Гоcподи,

щоб почути голоc хвали* і оповіcти вcі чуда Твої.

Гоcподи, полюбив я краcу дому Твого* і міcце перебування cлави Твоєї.

Не погуби з безбожними душі моєї* і з мужами кровожерними життя мого.

В руках їх беззаконня,* правиця їх повна подарунків.

Я ж ходив у непорочноcті моїй;* визволь мене і помилуй мене. Нога моя cтояла в правді;* у зборах благоcловитиму Тебе, Гоcподи.

Слава, і нині:

Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже. (3)

Диякон: Господу помолімся.

Лик: Господи, помилуй.

Єрей проказує оцю молитву:

Господи Боже, Вседержителю, Боже отців наших, який через вибрану посудину свою – апостола Павла – промовив, що усе творіння Твоє добре і не слід нічого відкидати, якщо словом Твоїм божественним і молитвами воно освячується. Смиренно молимо Тебе: споглянь нині милостиво на молитву нашу і на посуд цей (або посудину цю), який (або яку) раби Твої на славу пресвятого імени Твого і на служіння Твого святого жертовника приготували, і милостиво Твоїм небесним благословенням через молитву нас, недостойних рабів і служителів Твоїх, благослови і освяти, і яви його (або її) гідним для служіння у святому Твоєму вівтарі, а тим, що його (або її) принесли, воздай небесною своєю благодаттю і відпущення гріхів даруй, і Царства Небесного причасниками їх вчини. Бо Ти єси Бог милости і щедрот, і чоловіколюб’я, і Тобі славу возсилаємо з єдинородним Твоїм Сином, і з Пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.

Лик: Амінь.

Мир всім.

Лик: І духові твоєму.

Голови ваші Господеві приклоніть.

Лик: Тобі, Господи.

Єрей, схиливши голову, мовить тихо оцю молитву:

Споглянь, Господи Боже наш, на молитву нашу, яку смиренно приносимо Тобі, і зішли благословення Твоє на посудини ці (або посудину цю), і окропленням води цієї освяченої благослови і освяти їх (або її), щоб були вони гідними (або була вона гідною) для служіння у святому Твоєму вівтарі. Бо Ти єси освячення наше, і Тобі славу возсилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.

Лик: Амінь.

Освячуються посудини ці (або посудина ця) благодаттю Пресвятого Духа, окропленням цієї свяченої води, в ім’я Отця, і Сина , і Святого Духа . Амінь.

І відразу творить відпуст дня, і відносить посуд у вівтар.

Джерело: Требник Львів 2012