Litania do św. Antoniego

Litania do św. Antoniego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Święty Antoni Padewski, Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej, Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka, Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, Święty Antoni, perło ubóstwa, Święty Antoni, lilio czystości, Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa, Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego, Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, Święty Antoni, wzorze miłości Bożej, Święty Antoni, zwierciadło cnoty, Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego, Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo, Święty Antoni, filarze Kościoła świętego, Święty Antoni, apostole dusz ludzkich, Święty Antoni, bojowniku wiary, Święty Antoni, nauczycielu prawdy, Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii, Święty Antoni, nawracający grzeszników, Święty Antoni, pogromco występków, Święty Antoni, aniele pokoju, Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów, Święty Antoni, zwycięzco serc, Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, Święty Antoni, postrachu złych duchów, Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione, Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, Święty Antoni, święty całego świata, Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego, Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego, Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku. Przykładowy obraz Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. V: Módl się za nami święty Antoni. R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie przezacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.