Litania do św. Judy Tadeusza

Litania do św. Judy Tadeusza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Św. Boża Rodzicielko, Królowo Apostołów, Św. Judo Tadeuszu, Św. Judo, chwalebny Apostole, Św. Judo, gorliwy wyznawco, Św. Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa, Św. Judo, wierny sługo Boży, Św. Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany, Św. Judo, niezmordowany głosicielu słowa Bożego, Św. Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający, Św. Judo, w obronie wiary św. śmiało występujący, Św. Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący, Św. Judo, prześladowanie dla wiary św. cierpiący, Św. Judo, krwią swoją wiarę św. stwierdzający, Św. Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych, Św. Judo, Orędowniku możny, Abyśmy z grzechów naszych powstali, Abyśmy szczerze pokutowali, Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli, Abyśmy w cnocie postępowali, Abyśmy w jedności i zgodzie żyli, Abyśmy w wierze niezachwianie trwali, Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli, Abyśmy nigdy w rozpacz nic wpadli, Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali, Abyśmy sami od jedności Kościoła Katolickiego nie odstąpili, Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli, Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli. Przykładowy obraz Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Módlmy się: Boże, któryś nas przez św. Judę Apostoła do poznania Imienia Swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.