Litania do Anioła Stróża

Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Anielska, Święty Aniele, stróżu mój, Święty Aniele, przewodniku mój, Święty Aniele, doradco mój, Święty Aniele, opiekunie mój, Święty Aniele, miłośniku mój, Święty Aniele, duchowy bracie mój, Święty Aniele, nauczycielu mój, Święty Aniele, pasterzu mój, Święty Aniele, pomocniku mój, Święty Aniele, pocieszycielu mój, Święty Aniele, patronie mój, Święty Aniele, obrońco mój, Święty Anie1e, wodzu mój, Święty Aniele, zachowawco mój, Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, Święty Aniele, oświecicielu mój. Przykładowy obraz Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison. V. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie. R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie Módlmy się: Boże, który w niewymownej dobroci Swojej świętych Aniołów dla naszej obrony posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli w dniach straszliwego sądu. Święty Michale, pierwszy obrońco królestwa Chrystusowego, módl się za nami!