Litania za zmarłych

Litania za zmarłych

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Bramo niebieska, Królowo Wniebowzięta, Święty Michale, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, Święty N. (patron zmarłego), Wszyscy Święci i Święte Boże, Wybrany obraz Bądź mu (jej, im) milościw, wybaw go (ją, ich), Panie, Od zła wszelkiego Od cierpień w czyśćcu, Przez Twoje Wcielenie, Przez Twoje narodzenie, Przez Twój chrzest i post święty, Przez Twój krzyż i mękę, Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, Przez Twoje zmartwychwstanie, Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, Przez zesłanie Ducha Świętego, Przez Twoje przyjście w chwale, Przykładowy obraz Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba, Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania. Przykładowy obraz Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.