Litania do Ducha Świętego

Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty mądrości, Duchu Święty rozumu, Duchu Święty rady, Duchu Święty męstwa, Duchu Święty umiejętności, Duchu Święty pobożności, Duchu Święty bojaźni Bożej, Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów, Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, Przykładowy obraz Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże. Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, Od zatwardziałości serca, Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, Od nagłej i niespodziewanej śmierci, Od potępienia wiekuistego, Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, Przez Twoje przyjście w językach ognistych, Wybrany obraz My grzeszni, Ciebie prosimy, Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył, Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, Przykładowy obraz Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. O. I odnów we mnie moc ducha. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.