Litania do Dzieciątka Jezus

Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Dzieciątko Jezus - usłysz nas. Dzieciątko Jezus - wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny, Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca, Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, złóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli, Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów, Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich, Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko. Bądź nam miłościw, w ysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko. Od niewoli grzechowej, Od złości światowej, Od pożądliwości ciała, Od pychy żywota, Przez pokorne narodzenie Twoje, Przez chwalebne objawienie się Twoje, Przez ofiarowanie się Twoje, Przez niewinność Twoją, Przez prostotę Twoją, Przez posłuszeństwo Twoje, Przez łagodność Twoją, Przez pokorę Twoją, Przez miłość Twoją. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus K. Będę się radował w Panu. W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim. Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen.