Litania do św. Maksymiliana

Litania do św. Maksymiliana

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Święty Maksymilianie, Wielki miłośniku Boga, Nieustraszony rycerzu Niepokalanej, Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask, Założycielu Rycerstwa Niepokalanej, Apostole Cudownego Medalika, Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej, Wzorze życia zakonnego, Pragnący śmierci męczeńskiej, Gorliwy apostole Japonii, Pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych, Zdobywco dusz dla Niepokalanej, Ukazujący ludziom ideał życia, Miłośniku modlitwy, Wzorze niezachwianej ufności, Pociągający ludzi dobrocią i radością, Pragnący nawrócenia grzeszników, Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa, Pragnący nawrócenia pogan, Kochający bliźnich dla Boga, Miłośniku umartwienia i pokuty, Przykładzie posłuszeństwa, Miłośniku ubóstwa i prostoty, Wzorze anielskiej czystości, Obrońco dobrych obyczajów, Głosicielu odrodzenia narodu polskiego, Obrońco wiary świętej, Apostole prasy katolickiej, Apostole dobrego przykładu, Wzorze znoszenia cierpień, Przykładzie przebaczenia wrogom, Umacniający współwięźniów na duchu, Ofiarujący swe życie za rodzinę, Śpieszący z kapłańską posługą skazańcom, Męczenniku Oświęcimia, Chlubo polskiej ziemi, Wsławiony po całym świecie, Wielki nasz orędowniku w niebie. Przykładowy obraz Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie. K. Módl się za nami święty Maksymilianie. W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce św. Maksymiliana rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego królestwa, rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.