Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Jezu, Synu Boga żywego, Jezu, odblasku Ojca, Jezu, jasności światła wiecznego, Jezu, królu chwały, Jezu, słońce sprawiedliwości, Jezu, Synu Maryi Panny, Jezu, najmilszy, Jezu, przedziwny, Jezu, Boże mocny, Jezu, Ojcze na wieki, Jezu, wielkiej rady zwiastunie, Jezu, najmożniejszy, Jezu, najcierpliwszy, Jezu, najposłuszniejszy, Jezu, cichy i pokornego serca, Jezu, miłośniku czystości, Jezu, miłujący nas, Jezu, Boże pokoju, Jezu, dawco życia, Jezu, cnót przykładzie, Jezu, pragnący dusz naszych, Jezu, Boże nasz, Jezu, ucieczko nasza, Jezu, Ojcze ubogich, Jezu, skarbie wiernych, Jezu, dobry pasterzu, Jezu, światłości prawdziwa, Jezu, mądrości przedwieczna, Jezu, dobroci nieskończona, Jezu, drogo i życie nasze, Jezu, wesele Aniołów, Jezu, królu Patriarchów, Jezu, mistrzu Apostołów, Jezu, nauczycielu Ewangelistów, Jezu, męstwo Męczenników, Jezu, światłości Wyznawców, Jezu, czystości Dziewic, Jezu, korono wszystkich Świętych Przykładowy obraz Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu. Od zła wszelkiego, Od grzechu każdego, Od gniewu Twego, Od sideł szatańskich, Od ducha nieczystości, Od śmierci wiecznej, Od zaniedbania natchnień Twoich, Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, Przez Narodzenie Twoje, Przez Dziecięctwo Twoje, Przez najświętsze Życie Twoje, Przez trudy Twoje, Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, Przez krzyż i opuszczenie Twoje, Przez omdlenie Twoje, Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, Przez Zmartwychwstanie Twoje, Przez Wniebowstąpienie Twoje, Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, Przez radości Twoje, Przez chwałę Twoją. Przykładowy obraz Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone" daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.