Litania dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej

Litania dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski! Stajemy przed Tobą Matko nasza, która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce Boże przez długie wieki. Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze, Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna, Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce, Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu, Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś, Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia, Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu, Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń, Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety, Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność, Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli, Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania, Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny, Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich ślubach Narodu, Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych, Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios. Przykładowy obraz Módlmy się: Błogosławiona Bogarodzico Wspomożycielko, racz przyjąć ten korny hołd naszej wdzięczności. Ogrom twojego przez wieki wstawiennictwa i otrzymane łaski budzą w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, którą nieustannie nam przykazujesz: "Cokolwiek wam każe mój Syn - czyńcie". Posłuszni Twojemu wezwaniu stajemy do pomocnej służby Kościołowi w rozwijaniu Chrystusowego Królestwa w Ojczyśnie naszej i świecie. Pragniemy wraz z tobą wielbić bez końca Tego, który uczynił Ci tak wielkie rzeczy, że Błogosławioną zwą Cię wszystkie pokolenia. Jemu Cześć i Chwała na wieki. Amen.