Litania do Przenajświętszego Sakramentu

Litania do Przenajświętszego Sakramentu

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek obecny, Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił, Jezu, utajony Boże i Zbawicielu, Jezu, nieustająca ofiaro nowego przymierza, Jezu, ofiary, czci i uwielbienia najgodniejsza, Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych, Jezu, niewinny Baranku Boży, Jezu, Chlebie Anielski, Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy, Jezu, przymierze miłości i pokoju, Jezu, źródło łask wszelkich, Jezu, pociecho zasmuconych, Jezu, ucieczko grzesznych, Jezu, wspomożycielu słabych i Obarczonych, Jezu, lekarzu chorych, Jezu, pokarmie w godzinie śmierci, Jezu, szczęśliwości wybranych, Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania. Przykładowy obraz Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie. Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie. Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej najświętszej, Od wszelkich pożądliwości ciała, Od pożądliwości oczu, Od wszelkiej pychy, Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu, Od wszelkiej lekkomyślności umysłu, Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim, Od grzechu każdego, Od śmierci wiecznej. Wybrany obraz Przez najświętsze Wcielenie Twoje, Przez gorzką mękę i śmierć Twoją, Przez nieskończoną miłość którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu, Przez Swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał, Przez pięć ran Twego Najświętszego Ciała, któreś za nas sobie zadać pozwolił, Przez najdroższą Krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić raczył. Przykładowy obraz My, grzeszni, prosimy Ciebie, Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył, Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci, się nie podoba, w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył, Abyś nas w łasce Swojej zachować i umacniać raczył, Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył, Abyś serca nasze łaską Swoją oczyścić i poświęcić raczył, Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił, Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z Sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył, Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii świętej w nas wzbudzić raczył, Abyś nam do godnego przygotowania na tę, ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył, Abyś nas w godzinę śmierci tym Pokarmem Niebieskim zasilić i wzmocnić raczył, Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył, Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył, Abyś nas nam wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył, Abyś nas wysłuchać raczył, Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia. Przykładowy obraz Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... V. O Święta uczto, w której Chrystusa pożywamy i pamiątka męki Jego uczczona. R. Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielan bywa Módlmy się: Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę męki Swojej w cudownym Sakramencie, racz nam dać, błagamy, iżbyśmy Najświętsze Ciało Twoje i Najświętszą Krew Twoją jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych, przyjmowali i świętością tegoż Sakramentu przez Boskie zasługi Twoje, Królestwo niebieskie sobie zapewnili. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.