Anioł Pański

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo... Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo... A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo... Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen Po łacinie: Angelus Domini (Anioł Pański) Angelus Domini nuntiavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave, Maria, gratia plena... Ecce ancilla Domini, Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave, Maria, gratia plena... Et Verbum caro factum est, Et habitavit in nobis. Ave, Maria, gratia plena... V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix, R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. R. Amen.