Modlitwy po Komunii Świętej

Dziękczynienie po Komunii Świętej

Jezu, Tobie żyję, Tobie umieram! Jezu Twoim jestem w życiu i śmierci! O mój Zbawicielu mieszkaj we mnie! Boże mój i moje wszystko! Najsłodszy Jezu, nie bądź mi Sędzią, ale Zbawicielem! Słodkie Serce Jezusa mojego, spraw, niech Cię kocham coraz więcej! Chwała i uwielbienie, miłość i dziękczynienie, bądź w każdym momencie, Tobie, o Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie na wszystkich ołtarzach całej ziemi, aż do końca świata! Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte Imię Jego! Niech będzie pochwalony i uwielbiony Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie! Amen.

Dziękczynienie i uwielbienie

Przybyłeś więc, mój Jezu! Tyś to sam do mnie wstąpił! Witam Cię całym sercem, najdroższy Zbawicielu mój! Cześć Ci oddaję i do Twych nóg upadam Obejmuję Cię i przyciskam do serca. Składam Ci dzięki, żeś raczył przyjść do mnie, nędznego stworzenia. O mój Jezu, Panie i Boże mój! Wierzę, uwielbiam, dziękuję, kocham, ofiaruję Ci wszystkie uwielbienia, wszystkie upokorzenia, wszystkie dziękczynienia, wszelką miłość Aniołów zgromadzonych wokół Twego ołtarza. Ufam, że mi odpuścisz i przebaczysz grzechy, że mnie weźmiesz do nieba, bo czegóż byś mi odmówił, kiedy samego siebie mi dałeś. Kocham Cię, Panie, już teraz Twoim własnym sercem. Dzięki Ci składam za ustanowienie tego Najświętszego Sakramentu! Już Cię teraz nie puszczę mój Panie. Już ty będziesz moim, a ja Twoim na wieki. Spraw to Panie, abym się nigdy od Ciebie przez grzechy nie odłączył, abym spełniał Najświętszą Wolę Twoją i jak teraz pod zasłoną chleba Cię widzę, tak abym kiedyś twarzą w twarz oglądał w niebie na wieki. Amen.

Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu

Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże! Dziękuję Ci, żeś mnie grzesznego, niegodnego sługę swego, nie dla moich zasług lecz jedynie z łaski miłosierdzia swego nakarmił najdroższym Ciałem i Krwią Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, niech ta Komunia Św. nie zwiększy mej winy, zasługującej na karę; lecz wyjedna mi zbawienne odpuszczenie grzechów. Niech uzbraja mą wiarę, niech służy za tarczę dobrej woli; niech usuwa występki, niech wykorzenia złe żądze i wszelką nieczystość, niech mi przymnaża miłości, cierpliwości, pokory i posłuszeństwa, niech mnie broni skutecznie przeciw zasadzkom nieprzyjaciół, tak jawnych jak i skrytych, niech uśmierza zupełnie namiętności duszy i ciała, niech mi da przylgnąć do Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga, i niech będzie szczęśliwym końcem życia mego. Błagam Cię, abyś mnie grzesznego na niewypowiedziane gody wprowadzić raczył, gdzie Ty z Synem swoim i z Duchem Świętym dla Twoich wybranych jesteś światłością prawdziwą, zupełnym nasyceniem, weselem wiecznym, radością i szczęściem doskonałym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ofiarowanie

Najukochańszy Jezu, od żłóbka aż do krzyża ofiarowałeś się z najczystszej miłości Twojemu Ojcu niebieskiemu i wypełniałeś zawsze Jego wolę. I ja teraz Tobie zupełnie ofiaruję się na Twoją służbę, jedynie z miłości ku Tobie. Poświęcam Ci ciało moje i wszystkie jego zmysły, poświęcam Ci duszę moją, rozum, wolę i pamięć. Ciało moje i dusza moja niech będzie odtąd Twoją własnością, dlatego też nie chcę więcej grzeszyć ani członkami ciała, ani władzami duszy, ale chcę zawsze ich używać według Twego upodobania. Język mój niech Cię odtąd wielbi i chwali modlitwą i pobożnymi pieśniami. Moje oczy, uszy, ręce i nogi niech służą tylko dobrym uczynkom. O najdobrotliwszy Jezu, racz przyjąć tę ofiarę moją i dopomóż mi swą łaską, abym dotrzymał tego wszystkiego, co Ci teraz obiecałem. Jezu cichy i Serca pokornego, uczyń serce moje według serca Twego!

Prośba

O najukochańszy Jezu, radości mego serca, mój Boże i moje wszystko! Nie dopuszczaj, abym Cię znowu ciężko obraził i został od Ciebie odłączony. Daj mi raczej przedtem umrzeć w niewinności i czystości! Ty, mój Jezu, pomnażałeś się nie tylko w latach, ale także w mądrości i łasce u Boga i ludzi. Pomóż mi, abym i ja także pomnażał się codziennie w pobożności i cnocie, i coraz bardziej Cię kochał. Proszę Cię też za mego spowiednika, moich rodziców, krewnych, nauczycieli i dobroczyńców, za wszystkich ludzi żywych i umarłych. Daj im, o miłosierny Jezu, wszystko, czego potrzebują dla dobra ciała i duszy. Strzeż i broń nas wszystkich w walkach i pokusach. Wspieraj nas i zachowaj od napaści złego ducha, abyśmy mogli być z Tobą złączeni aż do śmierci i w Twoim niewysłowionym Majestacie oglądać Cię w niebie na wieki. Amen. Najsłodsze Serce Jezusa, spraw, abym Cię coraz więcej kochał! Najświętsza Maryjo Panno, Św. Józefie, Św. Aniele Stróżu i Święty mój Patronie, módlcie się za mną, aby ta Komunia Św. posłużyła mi na żywot wieczny. Amen.

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W Ranach Twoich ukryj mnie. Nie daj mi z Tobą rozłączyć się. Od złego wroga obroń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ do Siebie zbliżyć się, abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy)

Akt poddania się woli Bożej

Panie, Boże mój, już teraz z zupełnym oddaniem się i z gotowością przyjmuję każdy rodzaj śmierci, jaki podoba Ci się zesłać na mnie, ze wszystkimi jej cierpieniami. Przyjmij, Panie, całą wolność moją. Zabierz pamięć, rozum oraz całą wolę. Wszystko, co mam lub posiadam, Ty mi dałeś. Wszystko to zwracam Tobie i oddaję całkowicie rządom Twej woli. Daj mi jedynie miłość ku Tobie i łaskę Swoją, a będę dość bogaty i niczego więcej nie pragnę. Amen.

Modlitwa do Pana Jezusa na Krzyżu

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i z największą żarliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś w me serce wlać raczył żywe uczucia wiary, nadziei i miłości, wraz z prawdziwą za grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy. Podczas gdy z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią duszy mojej Twoje pięć Ran rozpamiętywani i myślą się w nich zatapiam, mam przed oczyma to, co już w usta twoje, o dobry Jezu, włożył prorok Dawid: „Przebili ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje" (Ps 21,17). (Udziela się odpustu zupełnego w każdy piątek Wielkiego Postu i Męki Pańskiej wiernemu, który odmówi pobożnie powyższą modlitwę po Komunii Św. przed obrazem Jezusa Ukrzyżowanego. Natomiast w pozostałe dni roku udziela się odpustu cząstkowego. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy po raz pierwszy przystępują do Komunii Św. lub uczestniczą w takiej wspólnej ceremonii.)

Pieśń

Daj mi Jezusa, o Matko moja, * Na krótki życia ziemskiego dzień. * W każdym cierpieniu i w życia znojach * Pragnę tej siły, co płynie zeń. * O daj mi, daj,* Jezusa daj! O złóż Go, Matko, do serca mego, * Co pragnie służyć Mu dzień i noc. * Ja żyć nie mogę bez Pana swego, * Bo On mi daje wytrwania moc. * O daj mi, daj... O daj mi. Matko, Jezusa Serce, * Daj Jego Ciało i Jego Krew. * Niech mnie ratuje w każdej rozterce, * Niech rzuca w duszę swej łaski siew. * O daj mi, daj... Ja Mu u świętych stóp serce złożę, * I za me grzechy gorący ból.* I kochać będę w cichej pokorze, * Bo to mój Jezus, mój Bóg i Król. * O daj mi, daj...
Żrodło: {0}