Modlitwy przed Komulią Świętą

MODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

Jezus, mój Bóg i Zbawiciel, chce zstąpić do mnie i u mnie zamieszkać! Ten sam, któremu ubodzy pastuszkowie i święci Trzej Królowie pokornie się kłaniali; ten sam, który za mnie tyle cierpiał i umarł na krzyżu; ten sam też, który teraz jest w niebie po prawicy Ojca Przedwiecznego, otoczony i uwielbiony przez niezliczone chóry Aniołów i Świętych, Jezus, prawdziwy Bóg i Człowiek razem, przed którym zginają się wszystkie kolana: w niebie, na ziemi i pod ziemią. A czemuż chcesz przyjść do mnie, o mój Jezu? Aby się teraz najściślej ze mną połączyć i obdarzyć mnie swoimi łaskami. O nieskończona dobroci Boża! Jakże wielkie jest Twoje miłosierdzie dla mnie! Przez miłość, która Cię skłoniła do ustanowienia tego Najświętszego Sakramentu, proszę Cię, udziel mi łaski, abym Go tak przyjął, żeby to przyjęcie było dla Ciebie miłe, a dla mnie zbawienne.

Rozmowa z Panem Jezusem

O Jezu mój, najukochańszy Oblubieńcze duszy mojej, cóż więcej mogłeś uczynić, aby mnie nakłonić do Twej miłości? Nie dość Ci było tego, żeś za mnie umarł, o Miłości moja! Raczyłeś jeszcze ustanowić Najświętszy Sakrament i stać się moim pokarmem. Ty sam, Panie mój, wzywasz mnie, abym Cię przyjął. O miłości niezmierna! Bóg mój cały mi się oddaje! O Boże mój, piękności nieskończona, nieskończonej miłości godna! Miłuję Cię więcej niż siebie samego, miłuję Cię nad życie własne, miłuję Cię nade wszystko! Precz więc z serca mojego wszelkie uczucia ziemskie! Tobie, mój Jezu, całą miłość poświęcam. Ty dziś cały mi się oddajesz; ja cały oddaję się Tobie. Dozwól miłościwie, abym Cię miłował, gdyż prócz Ciebie nic innego nie pragnę. Tak jest, o Zbawco mój, miłuję Cię, i tę nędzną miłość moją łączę zgniłością, jaką mają ku Tobie wszyscy Aniołowie, wszyscy Święci i Maryja Twoja Najświętsza Matka. Amen.

Wiara

O mój Jezu, wierzę mocno, że prawdziwie jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, ponieważ Ty sam, wieczna i nieomylna Prawda, to nam objawiłeś. W tej świętej, katolickiej wierze pragnę żyć i umierać. Amen.

Uwielbienie

O mój Jezu, razem z wszystkimi Aniołami i Świętymi uwielbiam Cię tu w Najświętszym Sakramencie, w którym z miłości ku mnie się ukrywasz. Uznaję Cię moim Panem i Bogiem, moim Stwórcą i Odkupicielem, moim najwyższym Dobrem. Amen.

Nadzieja

O mój Jezu, Twoje miłosierdzie jest nieskończone. Chcesz przyjść do mnie i zamieszkać w moim sercu. Spodziewam się przeto, że mi będziesz miłosierny i napełnisz mnie Twymi łaskami. Amen.

Miłość

O mój Jezu, tak mnie umiłowałeś, żeś na krzyżu za mnie umarł, a teraz z miłości ku mnie chcesz się stać jeszcze pokarmem mojej duszy! Czymże mogę Ci się odwdzięczyć za Twoją miłość? Pragnę Cię miłować z całego serca, a z miłości ku Tobie chcę żyć i umierać. Amen.

Żal

O mój Jezu, z głębi serca żałuję za wszystkie grzechy całego życia mego, ponieważ nimi Ciebie, mego najlepszego Boga i Ojca, rozgniewałem i obraziłem. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! Jezu, odpuść mi grzechy moje!

Pokora

O mój Jezu, nie jestem godzien, abyś wszedł do serca mego, ale powiedz tylko słowo, a zbawiona będzie dusza moja!

Pragnienie

O najukochańszy Jezu, przyjdź teraz do mnie! Dusza moja tak bardzo tęskni za Tobą, bo bez Ciebie żyć nie może. Przyjdź, o najukochańszy Jezu, do mego biednego serca, które powinno zupełnie do Ciebie należeć. U Ciebie tylko, o mój najdroższy Jezu, mogę znaleźć pociechę, spokój i prawdziwe szczęście. Przyozdób serce moje Twoimi cnotami, aby się Tobie podobało. Jezu, Boże mój, kocham Cię nade wszystko! Najsłodsze Serce mojego Jezusa, spraw, abym Cię coraz więcej kochał! O Jezu, przyjdź do mnie! Kapłan podnosi Hostię Św. i mówi: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Odpowiadamy: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Przy komunikowaniu Kapłan mówi: Ciało Chrystusa. Przyjmujący odpowiada: Amen.
Żrodło: {0}