Koronka do Dzieciątka Jezus

Koronka do Dzieciątka Jezus

na krzyżyku:
Wierzę w Boga...., Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo...,Chwała Ojcu...
na dużych paciorkach:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
na małych paciorkach:
Boskie Serce Jezuska, narodzone z Najświętszej Dziewicy, Maryi Panny, w stajence betlejemskiej,pobłogosław całą ludzkość, odnów ich serca, opromień rodziny Twoją Miłością, naucz nas kochać Boga.
na zakończenie:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...