Rachunek Sumienia Dla Młodzieży

Początek

"A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go". Łk 15, 20
Przybądź, Duchu Święty… Zdrowaś Maryjo… Aniele Stróżu…

Przypomnienie

- Kiedy ostatnio byłem(-am) u spowiedzi św.? - Czy nie zataiłem(-am) jakiegoś grzechu ciężkiego? - Czy odprawiłem(-am) zadaną pokutę? - Czy nie zapomniałem(-am) jakiegoś grzechu ciężkiego? - Czy mam świadomość, że Jezus podnosi mnie z każdego – nawet najtragiczniejszego – grzechu? - Czy pamiętam, że Jezus pochyla się nade mną, aby okazać mi miłosierdzie, odpuszczając mi wszystkie moje grzechy? - Czy wiem, że Jezus chce mnie leczyć z ran po grzechach? - Czy pamiętam, że Jezus pragnie obdarzać mnie czystym sercem?

Rachunek Sumienia

1.   Nie Będziesz Miał Bogów Cudzych Przede Mną
·  Czy wierzę, że Bóg mnie naprawdę kocha?
·  Czy Bóg jest w moim życiu najważniejszy – ważniejszy niż koledzy, rozrywka, przyjaciele, pieniądze, dyskoteka, telewizor, komputer, ciało, uczucia, sympatia...?
·  Czy nie wierzę we wróżby, w sny, zabobony, horoskopy, znaki zodiaku, w modne przepowiednie, reinkarnację, magię, okultyzm, czy nie świętuję Halloween?
·  Czy nie wywoływałem(-am) duchów, nie noszę talizmanów czy amuletów? Czy nie uprawiam jogi i innych wschodnich praktyk?
·  Czy potrafię być pokornym i skromnym człowiekiem, przyjmując ewangeliczne „ostatnie miejsce”?
 
2.   Nie Będziesz Brał Imienia Pana, Boga Twego, Nadaremnie
·  Czy słowo „Bóg” jest dla mnie święte?
·  Czy imion świętych nie wymawiam bezmyślnie, w gniewie, złości, w zabawie, w żartach?
·  Czy bez potrzeby nie przysięgam?
·  Czy wkładam całe serce w rozmowę z Bogiem (rano, wieczorem, w ciągu dnia)?
·  Czy opowiadam Bogu o swoim życiu?
·  Czy radzę się Jezusa, jak postępować?
·  Czy czytam systematycznie Pismo św.?
 
3.   Pamiętaj, Abyś Dzień Święty Święcił
·  Jak przygotowuję się do Mszy świętej?
·  Czy wcześniej czytam przeznaczony fragment z Pisma św.?
·  Czy pamiętam, że opuszczenie Mszy św. z własnej winy (wszystko z wyjątkiem choroby) jest grzechem śmiertelnym?
·  Czy staram się jak najczęściej przyjmować Pana Jezusa w Komunii św.?
·  Czy uczestniczę we Mszy św. całym sercem; czy powracam do modlitwy, gdy przyjdą rozporoszenia, czy też podtrzymuję je świadomie?
·  Czy się nie spóźniam do kościoła?
·  Jak się zachowuję w kościele? Czy nie rozmawiam z kimś, nie przeszkadzam innym w modlitwie? czy mój ubiór świadczy o moim szacunku do miejsca świętego i modlących się tam osób?
·  Czy z uwagą słucham słowa Bożego, które jest dla każdego pokarmem?
·  Czy przystępuję do spowiedzi św. regularnie?
·  Czy po popełnieniu grzechu ciężkiego idę natychmiast do spowiedzi św.?
·  Czym różni się w moim życiu przeżywanie niedzieli od innych dni?
 
4.   Czcij Ojca Swego I Matkę Swoją
·  Czy okazuję szacunek rodzicom, opiekunom?
·  Czy modlę się za nich, czy pomagam im, czy ich nie martwię?
·  Czy wyrażam się o nich dobrze i nie wstydzę się ich, nawet jeżeli mnie zawiedli?
·  Jakim jestem człowiekiem dla ludzi starszych: na ulicy, w sklepie, w podróży?
·  Czy nie kłócę się z rodzeństwem?
·  Czy staram się o kulturalne zachowanie w domu, w szkole, na ulicy?
·  Jaki jestem dla nauczycieli – czy okazuję im wdzięczność?
 
5.   Nie Zabijaj
·  Czy szanuję zdrowie i życie swoje i innych?
·  Czy pamiętam, że życie zaczyna się z chwilą poczęcia, a kończy się naturalną śmiercią?
·  Czy wiem, że aborcja i eutanazja są grzechem śmiertelnym?
·  Czy wiem, że używanie środków antykoncepcyjnych jest grzechem ciężkim, bo każdy z nich niszczy zdrowie kobiety, a niektóre życie poczętego dziecka?
·  Czy nie szkodzę sobie przez papierosy, alkohol, narkotyki, środki dopingujące, dopalacze, przedawkowanie leków?
·  Czy dbam i troszczę się o innych?
·  Czy nikomu nie wyrządziłem zła, krzywdy, nie sprawiłem bólu?
·  Czy nie dokuczam innym, nie wyśmiewam ich i nie przezywam?
·  Czy nie jestem kłótliwy?
·  Czy nie ulegam nienawiści, agresji?
·  Czy nie kieruję się uprzedzeniami, czy nie osądzam innych?
·  Czy żyję według ustalonego planu dnia?
·  Czy potrafię stawiać sobie wymagania kształtując silną wolę, zasady moralne oraz charakter?
·  Czy potrafię mieć swoje zdanie i odmówić, kiedy ktoś składa mi niewłaściwe propozycje?
·  Czy dbam o zwierzęta, o przyrodę?
·  Czy nie prowadzę auta pod wpływem alkoholu, czy nie łamię przepisów drogowych, narażając zdrowie i życie swoje i innych?
 
6., 9. Nie Cudzołóż, Nie Pożądaj Żony Bliźniego Twego
·  Czy pamiętam, że ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego?
·  Czy pamiętam, że macierzyństwo i ojcostwo jest darem Boga?
·  Czy pamiętam, że współżycie przed ślubem jest grzechem śmiertelnym?
·  Czy szanuję swoje ciało oraz ciało drugiego człowieka?
·  Czy wyrażam się o nim z szacunkiem, czy nie mówię o nim wulgarnie?
·  Czy jestem wstydliwy(-a) w spojrzeniach, rozmowach i uczynkach?
·  Czy nie patrzę pożądliwie na płciowe części ciała?
·  Czy się nie bawię płciowymi częściami ciała – czy nie popełniam pettingu, neckingu lub samogwałtu? Czy wiem, że są to grzechy ciężkie?
·  Czy nie czytam lub nie oglądam czasopism, zdjęć, rysunków, filmów ukazujących wulgarnie, a nawet pornograficznie płciowe części ciała sprzecznie z nauką Jezusa – z przykazaniami Bożymi?
·  Czy dbam o roztropne – czyste – odnoszenie się do osób odmiennej płci (nie podrywam, nie kokietuję, nie narzucam się, nie chodzę z kimś dla zabawy)?
·  Czy pragnę ofiarować siebie w bezinteresownym darze dopiero po ślubie?
·  Czy kieruję się roztropnością w relacjach męsko-damskich?
·  Czy ubieram się skromnie, aby nie wzbudzać w chłopcach pożądania?
 
7., 10. Nie Kradnij, Nie Pożądaj Żadnej Rzeczy, Która Jego Jest
·  Czy nikomu nic nie ukradłem(-am)? Jeżeli tak, to co i komu?
·  Czy rzeczy skradzione oddałem(-am) lub wynagrodziłem je w innej formie?
·  Czy nie niszczę rzeczy, na które pracują inni (rodzice, opiekunowie, wychowawcy…)?
·  Czy oddaję rzeczy pożyczone?
·  Czy nie ulegam lenistwu? Czy nie marnuję wolnego czasu i talentów otrzymanych do rozliczenia od Boga?
·  Czy powierzone mi obowiązki wykonuję chętnie, sumiennie i starannie?
·  Czy pomagam innym bezinteresownie?
·  Czy potrafię zrezygnować z własnych przyjemności na rzecz innych?
·  Czy nie jestem zazdrosny(-a)?
 
8.   Nie Mów Fałszywego Świadectwa Przeciw Bliźniemu Swemu
·  Czy nie kłamię? (Jeśli tak, to dlaczego: ze strachu, żeby coś osiągnąć, być lepszym, żeby mieć święty spokój, zaimponować innym...?)
·  Czy nie szkodzę innym?
·  Czy nie krzywdzę innych oczernianiem? Czy wiem, że oszczerstwo jest ciężkim grzechem?
·  Czy odwołałem(-am) oszczerstwo?
·  Czy nie cieszę się z cudzego nieszczęścia?
·  Czy umiem przyznać się do winy, do popełnionego błędu?
·  Czy nie zrzucam swojej winy na innych, unikając konsekwencji?
·  Czy zwracam uwagę na to, co i jak mówię?
·  Czy wiem, że dar mowy jest darem pobłogosławionym, jeżeli wiążę z nim odpowiedzialność za każde wypowiedziane słowo?
·  Czy potrafię brać w obronę, kiedy ktoś źle mówi o nieobecnej osobie?
·  Czy zachowuję dyskrecję?
·  Czy potrafię dochować powierzonych mi tajemnic?