Modlitwa w intencji młodzieży

Modlitwa w intencji młodzieży

Panie Jezu Chryste! W synagodze w Nazarecie do Siebie odniosłeś słowa proroka: "Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych…." Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie uświęcaj nas i uwalniaj od wszelkiego zła. Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą Ducha Świętego, aby mogli rozpoznać Twoją Miłość, przyjąć do swoich serc i realizować ją w życiu. Zapalaj dziewczęta i chłopców entuzjazmem do życia w prawdzie, miłości i pokoju z siostrami i braćmi. Uwalniaj młodych od wszelkich form uzależnień i zniewolenia. Niech staną się fundamentem pod budowę cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia. Pani Jasnogórska! Wypraszaj młodym radość, czystość serca i odwagę do zwyciężania zła dobrem. P.: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W.: Amen.