Modlitwa bł. Jana Pawła II do Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Ewangelizacji

Modlitwa bł. Jana Pawła II do Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Ewangelizacji

Maryjo, w poranek Pięćdziesiątnicy wsparłaś swą modlitwą początek ewangelizacji podjętej przez Apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei otaczaj nieustannie opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana niesie dobrą nowinę o zbawieniu ludziom i narodom we wszystkich zakątkach ziemi. Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji,prowadź nas! Prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką! Amen.