PSALM 149

PSALM 149

1 Alleluja. Śpiewajcie pieśń nową Panu; chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych. 2 Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swym Królem. 3 Niech chwalą Jego imię wśród tańców, niech grają Mu na bębnie i cytrze. 4 Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem. 5 Niech się weselą święci wśród chwały, niech się cieszą na swoich sofach! 6 Niech chwała Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku: 7 aby dokonać pomsty wśród pogan i karania pośród narodów; 8 aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy; 9 by wypełnić na nich pisany wyrok: to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Alleluja.