PSALM 148

PSALM 148

1 Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach! 2 Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy! 3 Chwalcie Go, słońce i księżycu, chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące. 4 Chwalcie Go, nieba najwyższe i wody, co są ponad niebem: 5 niech imię Pana wychwalają, On bowiem nakazał i zostały stworzone, 6 utwierdził je na zawsze, na wieki; nadał im prawo, które nie przeminie. 7 Chwalcie Pana z ziemi, potwory i wszystkie morskie głębiny, 8 ogniu i gradzie, śniegu i mgło, gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo, 9 góry i wszelkie pagórki, drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry, 10 dzikie zwierzęta i bydło wszelakie, to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate, 11 królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie na ziemi, 12 młodzieńcy, a także dziewice, starcy wraz z młodzieżą 13 niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego góruje nad ziemią i niebem 14 i pomnaża moc swojego ludu. Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych, synów Izraela - ludu, który Mu jest bliski. Alleluja.