PSALM 147

PSALM 147

1 . Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną. 2 Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela; 3 On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. 4 On liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu. 5 Pan nasz jest wielki i zasobny w siły, mądrość Jego jest niewypowiedziana. 6 Pan dźwiga pokornych, a poniża występnych aż do ziemi. 7 Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu, grajcie Bogu naszemu na harfie. 8 On niebo okrywa chmurami, deszcz przygotowuje dla ziemi; sprawia, że góry wypuszczają trawę ; 9 On daje pokarm bydłu, pisklętom kruka to, o co wołają. 10 Nie kocha się w sile rumaka; nie ma też upodobania w goleniach męża. 11 Podobają się Panu ci, którzy się Go boją, którzy wyczekują Jego łaski. 12 Chwal, Jerozolimo, Pana, chwal Boga twego, Syjonie! 13 Umacnia bowiem zawory bram twoich i błogosławi synom twoim w tobie. 14 Zapewnia pokój twoim granicom, nasyca ciebie najlepszą pszenicą. 15 Na ziemię zsyła swoje orędzie, mknie chyżo Jego słowo. 16 On daje śnieg niby wełnę, a szron jak popiół rozsiewa. 17 Ciska swój grad jak okruchy chleba; od Jego mrozu ścinają się wody. 18 Posyła słowo swoje i każe im tajać; każe wiać swemu wiatrowi, a spływają wody. 19 Obwieścił swoje słowa Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. 20 Żadnemu narodowi tak nie uczynił: o swoich wyrokach ich nie pouczył. Alleluja.