PSALM 138

PSALM 138

1 Dawidowy. Będę Cię sławił, , z całego mego serca, : będę śpiewał Ci wobec aniołów. 2 Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi. I będę dziękował Twemu imieniu za łaskę Twoją i wierność, bo wywyższyłeś ponad wszystko Twoje imię i obietnicę. 3 Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie, pomnożyłeś siłę mej duszy. 4 Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie, gdy posłyszą słowa ust Twoich; 5 i będą opiewać drogi Pańskie: "Prawdziwie, chwała Pańska jest wielka". 6 Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. 7 Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie, wbrew gniewowi mych wrogów; wyciągasz swą rękę, Twoja prawica mnie wybawia. 8 Pan za mnie [wszystkiego] dokona. Panie, na wieki trwa Twoja łaska, nie porzucaj dzieła rąk Twoich!