PSALM 134

PSALM 134

1 Pieśń stopni. Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, którzy trwacie nocami w domu Pańskim. 2 Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu i błogosławcie Pana! 3 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, Ten, który uczynił niebo i ziemię!