PSALM 133

PSALM 133

1 Pieśń stopni. Dawidowa. Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem; 2 jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę, 3 jak rosa Hermonu, która spada na górę Syjon: bo tam udziela Pan błogosławieństwa, życia na wieki.