PSALM 130

PSALM 130

1 Pieśń stopni. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, 2 o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu! 3 Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? 4 Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią. 5 W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo. 6 Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, . 7 Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. 8 On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.