PSALM 129

PSALM 129

1 Pieśń stopni. Bardzo mnie gnębili od mojej młodości - niech powie Izrael - 2 bardzo mnie gnębili od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie przemóc. 3 Poorali mój grzbiet oracze, wyżłobili długie bruzdy. 4 Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał więzy występnych. 5 Niech się zawstydzą i odstąpią wszyscy, co nienawidzą Syjonu. 6 Niech się staną jak trawa na dachu, która usycha, zanim ją wyplenią. 7 Nie napełni nią kosiarz swej ręki ani ten, co zbiera snopy - swojego zanadrza. 8 Nie powiedzą także przechodnie: "Błogosławieństwo Pańskie nad wami!" "Błogosławimy wam w imię Pana!"