PSALM 126

PSALM 126

1 Pieśń stopni. Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie. 2 Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełen radości. Wtedy mówiono między poganami: "Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!" 3 Wielkodusznie postąpił Pan z nami: staliśmy się radośni. 4 Odmień nasz los, o Panie, jak strumienie w [ziemi] Negeb. 5 Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. 6 Postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew: Z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy.