PSALM 125

PSALM 125

1 Pieśń stopni. Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki. 2 Góry otaczają Jeruzalem: tak Pan otacza swój lud i teraz, i na wieki. 3 Bo nie zaciąży bezbożne berło nad losem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swoich ku nieprawości. 4 Panie, dobrze czyń dobrym i ludziom prawego serca! 5 A tych, co schodzą na kręte swe drogi, niech Pan odprawi wraz ze złoczyńcami: pokój nad Izraelem!