PSALM 123

PSALM 123

1 Pieśń stopni. Do Ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie. 2 Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad nami. 3 Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bo wzgardą jesteśmy nasyceni. 4 Dusza nasza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków.