PSALM 122

PSALM 122

1 Pieśń stopni. Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: "Pójdziemy do domu Pańskiego!" 2 Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem, 3 Jeruzalem, wzniesione jako miasto gęsto i ściśle zabudowane. 4 Tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie. 5 Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. 6 Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! 7 Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach! 8 Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: "Pokój w tobie!" 9 Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla ciebie.