PSALM 120

PSALM 120

1 Pieśń stopni. Do Pana w swoim utrapieniu wołałem i wysłuchał mnie. 2 Panie, uwolnij moje życie od warg kłamliwych i od podstępnego języka! 3 Cóż tobie [Bóg] uczyni lub co ci dorzuci, podstępny języku? 4 Ostre strzały mocarza i węgle z janowca. 5 Biada mi, że przebywam w Meszek i mieszkam pod namiotami Kedaru! 6 Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, co nienawidzą pokoju. 7 Gdy ja mówię o pokoju, tamci prą do wojny.