PSALM 118

PSALM 118

1 Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. 2 Niech mówi dom Izraela: "Łaska Jego na wieki". 3 Niech mówi dom Aarona: "Łaska Jego na wieki". 4 Niech mówią bojący się Pana: "Łaska Jego na wieki". 5 Zawołałem z ucisku do Pana, Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność. 6 Pan jest ze mną, nie lękam się: cóż mi może zrobić człowiek? 7 Pan ze mną, mój wspomożyciel, ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów. 8 Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. 9 Lepiej się uciec do Pana, niżeli zaufać książętom. 10 Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz starłem je w imię Pańskie. 11 . 12 Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły, paliły jak ogień ciernie: lecz starłem je w imię Pańskie. 13 Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł, lecz Pan mi dopomógł. 14 Pan, moja moc i pieśń, stał się moim Zbawcą. 15 Okrzyki radości i wybawienia w namiotach ludzi sprawiedliwych: Prawica Pańska moc okazuje, 16 prawica Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska moc okazuje. 17 Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie. 18 Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć mnie nie wydał. 19 Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: chcę wejść i złożyć dzięki Panu. 20 Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. 21 Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. 22 Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. 23 Stało się to przez Pana: cudem jest w oczach naszych. 24 Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy! 25 O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność! 26 Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! Błogosławimy wam z domu Pańskiego. 27 Pan jest Bogiem: niech nas oświeci! Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach, aż do rogów ołtarza. 28 Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować: Boże mój, chcę Ciebie wywyższać. 29 Wysławiajcie Pana, bo dobry; bo łaska Jego na wieki.