PSALM 117

PSALM 117

1 Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, 2 bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki.