PSALM 116

PSALM 116

1 Alleluja. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, 2 bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem. 3 Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu, popadłem w ucisk i udrękę. 4 Ale wezwałem imienia Pańskiego: "O Panie, ratuj me życie!" 5 Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny. 6 Pan strzeże ludzi pełnych prostoty: byłem bezsilny, a On mię wybawił. 7 Wróć, moja duszo, do swego spokoju, bo Pan ci dobrze uczynił. 8 Uchronił bowiem moje życie od śmierci, moje oczy - od łez, moje nogi - od upadku. 9 Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących. 10 Ufałem, nawet gdy mówiłem: "Jestem w wielkim ucisku". 11 Powiedziałem w swym przygnębieniu: "Każdy człowiek kłamie!" 12 Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? 13 Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. 14 Moje śluby, złożone Panu, wypełnię przed całym Jego ludem. 15 Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli. 16 O Panie, jam Twój sługa, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy: Ty rozerwałeś moje kajdany. 17 Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego. 18 Moje śluby, złożone Panu, wypełnię przed całym Jego ludem. 19 na dziedzińcach domu Pańskiego, pośrodku ciebie, Jeruzalem.