PSALM 115

PSALM 115

1 Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność! 2 Czemu mają mówić poganie: "A gdzież jest ich Bóg?" 3 Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce. 4 Ich bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. 5 Mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą. 6 Mają uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają, ale nie czują zapachu. 7 Mają ręce, lecz nie dotykają; nogi mają, ale nie chodzą; gardłem swoim nie wydają głosu. 8 Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa. 9 Dom Izraela pokłada ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą. 10 Dom Aarona pokłada ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą. 11 Bojący się Pana, pokładają ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą. 12 Pan o nas pamięta: niech nam błogosławi; niech błogosławi domowi Izraela, niech błogosławi domowi Aarona; 13 niech błogosławi bojącym się Pana, zarówno małym jak i wielkim! 14 Niech Pan was rozmnoży, was i synów waszych! 15 Błogosławieni jesteście przez Pana, co stworzył niebo i ziemię. 16 Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię. 17 To nie umarli chwalą Pana, nikt z tych, którzy zstępują do Szeolu, 18 lecz my błogosławimy Pana odtąd i aż na wieki.