PSALM 113

PSALM 113

1 Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana: 2 Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! 3 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone! 4 Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa. 5 Któż jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze, 6 co w dół spogląda na niebo i na ziemię? 7 Podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego, 8 by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu, 9 Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu jako pełnej radości matce synów. .