PSALM 112

PSALM 112

1 Alleluja. Alef Szczęśliwy mąż, który się boi Pana Bet i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. Gimel 2 Potomstwo jego będzie potężne na ziemi: Dalet pokolenie prawych dozna błogosławieństwa. He 3 Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu, Waw a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze. Zain 4 Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych, Chet łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Tet 5 Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza, Jod postępuje w swych sprawach uczciwie. Kaf 6 Na pewno się nie zachwieje; Lamed sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. Mem 7 Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny; Nun mocne jego serce, zaufało Panu. Samek 8 Serce jego stateczne lękać się nie będzie, Ain aż z góry spojrzy na swych przeciwników. Pe 9 Rozdaje - obdarza ubogich, Sade sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze; Kof potęga jego wzmoże się ze sławą. Resz 10 Widzi to występny, gniewa się, Szin zgrzyta zębami i marnieje. Taw Pragnienie występnych wniwecz się obróci.