PSALM 111

PSALM 111

1 Alleluja. Alef Z całego serca chcę chwalić Pana Bet w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Gimel 2 Wielkie są dzieła Pańskie, Dalet mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. He 3 Majestat i wspaniałość - to Jego działanie, Waw a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze. Zain 4 Zapewnił pamięć swym cudom; Chet Pan jest miłosierny i łaskawy. Tet 5 Dał pokarm tym, którzy się Go boją; Jod pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Kaf 6 Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, Lamed oddając im posiadłości pogan. Mem 7 Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. Nun Wszystkie przykazania Jego są trwałe, Samek 8 ustalone na wieki, na zawsze, Ain nadane ze słusznością i mocą. Pe 9 Zesłał odkupienie swojemu ludowi, Sade ustanowił na wieki swoje przymierze; Kof a imię Jego jest święte i lęk wzbudza. Resz 10 Bojaźń Pańska początkiem mądrości; Szin wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, Taw a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.