PSALM 110

PSALM 110

1 Dawidowy. Psalm. Wyrocznia Boga dla Pana mego: "Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy". 2 Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: "Panuj wśród swych nieprzyjaciół! 3 Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi, w świętych szatach [będziesz]. Z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem". 4 Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: "Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka". 5 Pan po Twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu. 6 Będzie sądził narody, wzniesie stosy trupów, zetrze głowy jak ziemia szeroka. 7 Po drodze będzie pił ze strumienia, dlatego głowę podniesie.