PSALM 108

PSALM 108

1 Pieśń. Psalm. Dawidowy. 2 Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram. Zbudź się, chwało moja, 3 zbudź się, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę. 4 Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie, zagram Ci wśród narodów, 5 bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios, a wierność Twoja po chmury. 6 Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię! 7 Aby ocaleli, których miłujesz, wspomóż nas Twą prawicą i wysłuchaj! 8 Bóg przemówił w swojej świątyni: "Będę triumfował i podzielę Sychem, a dolinę Sukkot wymierzę. 9 Do Mnie należy Gilead, do Mnie Manasses, Efraim jest szyszakiem mojej głowy, Juda moim berłem. 10 Moab jest dla Mnie misą do mycia; na Edom but mój rzucę, nad Filisteą będę triumfował". 11 Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? Któż aż do Edomu mię odprowadzi? 12 Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami? 13 Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne. 14 W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy i On podepcze naszych nieprzyjaciół.