PSALM 98

PSALM 98

1 Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił. Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica i święte ramię Jego. 2 Pan okazał swoje zbawienie: na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość. 3 Wspomniał na dobroć i na wierność swoją wobec domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. 4 Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! 5 Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, 6 przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! 7 Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy! 8 Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech góry razem wołają radośnie 9 przed obliczem Pana, bo nadchodzi, sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i według słuszności - ludy.