PSALM 96

PSALM 96

1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! 2 Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie! 3 Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda - wśród wszystkich ludów! 4 Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie. 5 Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, a Pan uczynił niebiosa. 6 Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w Jego przybytku. 7 Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę; 8 oddajcie Panu chwałę Jego imienia! Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni, 9 oddajcie pokłon odziani w święte szaty! Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem! 10 Mówcie wśród pogan: Pan jest królem. Umocnił świat, by się nie poruszył: ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość. 11 Niech się cieszy niebo i ziemia raduje; niech szumi morze i to, co je napełnia; 12 niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich, niech się także radują wszystkie drzewa leśne 13 przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, z wiernością swą - narody.