PSALM 95

PSALM 95

1 Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia: 2 przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu pieśni! 3 Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami: 4 głębiny ziemi są w Jego ręku i szczyty gór należą do Niego. 5 Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił, i stały ląd ukształtowały Jego ręce. 6 Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 7 Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: 8 Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, 9 gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę i doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli. 10 Tamto pokolenie budziło we Mnie wstręt przez lat czterdzieści, i powiedziałem: "Są oni ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają". 11 Przeto przysiągłem w moim gniewie: "Nie wejdą do [miejsca] mego odpoczynku".