PSALM 87

PSALM 87

1 Synów Koracha. Psalm. Pieśń. Budowla Jego jest na świętych górach: 2 Pan miłuje bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. 3 Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, o miasto Boże! 4 Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają; oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]: "Ten [i ten] się tam urodził". 5 O Syjonie zaś będzie się mówić: "Każdy na nim się narodził, a Najwyższy sam go umacnia". 6 Pan spisując wylicza narody: "Ten się tam urodził". 7 I oni zaśpiewają jak tancerze: "W tobie są wszystkie me źródła".