PSALM 85

PSALM 85

1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm. 2 Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi; odmieniłeś los Jakuba, 3 odpuściłeś winę Twojemu ludowi; zakryłeś wszystkie ich grzechy. 4 Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu. 5 Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, i zaniechaj Twego oburzenia na nas! 6 Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki, czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia? 7 Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, aby Twój lud weselił się w Tobie? 8 Okaż nam, Panie, swoją łaskawość i daj nam swoje zbawienie! 9 Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim; niech się nie stają znów nierozsądni. 10 Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi. 11 Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. 12 Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. 13 Pan sam obdarzy szczęściem a nasza ziemia wyda swój owoc. 14 Sprawiedliwość pójdzie przed Nim, po śladach Jego kroków - zbawienie.