PSALM 84

PSALM 84

1 Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Synów Koracha. Psalm. 2 Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! 3 Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. 4 Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo. gdzie złoży swe pisklęta: przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów, mój Królu i mój Boże! 5 Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają. 6 Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. 7 Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje. 8 Z mocy w moc wzrastać będą: Boga ujrzą na Syjonie. 9 Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę; nakłoń ucha, Boże Jakuba! 10 Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże, i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca! 11 Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. 12 Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą: Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie. 13 Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!