PSALM 83

PSALM 83

1 Pieśń. Psalm. Asafowy. 2 O Boże, nie trwaj w milczeniu, nie milcz i nie spoczywaj, Boże! 3 Bo oto burzą się Twoi wrogowie i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą. 4 Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi, zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz. 5 "Pójdźcie - mówią - wytraćmy ich spośród narodów, by więcej nie wspominano imienia Izraela". 6 Zaiste, zmawiają się jednomyślnie i przeciw Tobie zawierają przymierze: 7 Namioty Edomu z Izmaelitami, Moab i Hagryci, 8 Gebal, Ammon i Amalek, kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru. 9 Także Asyryjczycy połączyli się z nimi, dla synów Lota stali się ramieniem. 10 Uczyń im jak Madianitom i Siserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon, 11 którzy polegli pod Endor, stali się nawozem dla ziemi. 12 Z ich książętami postąp jak z Orebem, jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną, z wszystkimi ich przywódcami, 13 którzy mówili: "Zagarnijmy dla siebie kraj Boga!" 14 O Boże mój, uczyń ich podobnymi do źdźbeł ostu, do plew gnanych wichurą. 15 Jak ogień pożera lasy, jak pożoga wypala góry, 16 tak ich ścigaj Twoją nawałnicą i burzą Twoją wpraw ich w zamieszanie! 17 Okryj hańbą ich oblicze, aby szukali imienia Twego, Panie! 18 Niech wstyd i trwoga ogarną ich na zawsze, niech będą pohańbieni i zginą! 19 Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią.