PSALM 80

PSALM 80

1 Kierownikowi chóru. Na melodię: "Lilie świadectwa...". Asafowy. Psalm. 2 Posłuchaj, Pasterzu Izraela, Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa. Ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłyśnij, 3 przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem! Wzbudź Twą potęgę i przyjdź nam na pomoc! 4 O Boże, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. 5 Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz, choć lud Twój się modli? 6 Nakarmiłeś go chlebem płaczu i obficie napoiłeś go łzami. 7 Zrobiłeś z nas powód zwady dla naszych sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą. 8 Boże Zastępów, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. 9 Wyrwałeś winorośl z Egiptu, wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś. 10 Grunt dla niej przygotowałeś, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. 11 Góry okryły się jej cieniem, a cedry Boże jej gałęźmi. 12 Swe latorośle rozpostarła aż do Morza, a swoje pędy aż do Rzeki. 13 Dlaczego jej mury zburzyłeś, tak że zrywa z niej [grona] każdy, kto przechodzi drogą, 14 że ją niszczy dzik leśny, a polne zwierzęta obgryzają? 15 Powróć, o Boże Zastępów! Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl; 16 i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica, . 17 Ci, którzy ją spalili ogniem i wycięli, niech zginą od grozy Twojego oblicza! 18 Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie. 19 Nie odstąpimy już więcej od Ciebie; zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia. 20 Panie, Boże Zastępów, odnów nas i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia.