PSALM 76

PSALM 76

1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Asafowy. Pieśń. 2 Bóg znany jest w Judzie, wielkie jest imię Jego w Izraelu. 3 W Salem powstał Jego przybytek, a na Syjonie Jego mieszkanie. 4 Tam złamał pioruny łuku, tarczę i miecz, i zbroję. 5 Jesteś pełen światła - potężniejszy niż góry odwieczne. 6 Najdzielniejsi stali się łupem i śpią snem swoim, a ręce wszystkich odważnych pomdlały. 7 Od Twojej groźby, Boże Jakuba, zdrętwiały rydwany i konie. 8 Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze w obliczu Twego zagniewania? 9 Ogłosiłeś z nieba swój wyrok, przelękła się ziemia, zamilkła, 10 gdy Bóg na sąd się podniósł, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi. 11 Bo gniew Edomu będzie Cię sławił, a resztki Chamat będą obchodzić Twe święto. 12 Złóżcie śluby i wypełnijcie je przed Panem, Bogiem waszym, niech całe otoczenie niesie dary Straszliwemu, 13 Temu, który poskramia ducha książąt, który jest straszliwy dla królów ziemi.